“Elke strategie wordt ook een IT-Strategie

Het digityze perspectief

De business vóór je laten werken!

ICT | Digitaal | Online

Elke ondernemer en/of bestuurder streeft naar verbeteringen in de organisatie om klanten beter van dienst te zijn. In dat streven doet Digityze Consultants graag mee en zorgt voor verandering en verbetering, die bijdragen aan de organisatie. Hieronder zijn een aantal cases opgenomen die we in de loop der jaren hebben uitgevoerd. We vertellen u meer over de specifieke bedrijven en uitdagingen die we oppakten. Neem gerust contact daarover op.

Logistieke uitdaging..

Logistiek wordt steeds meer gedreven door IT en data. Ook deze dienstverlener wilde meer kunnen bouwen en vertrouwen op IT en Data. Digityze werd gevraagd om een inventarisatie te doen van de huidige IT omgeving, in relatie tot risico’s, aansluiting op de business en de IT organisatie zelf. Daarbij werd ook gekeken naar welke leveranciers zijn betrokken en hoe die als partner fungeren voor hun klant. Digityze heeft de aanbesteding begeleidt voor een nieuwe werkplek-leverancier en leiding gegeven aan het project van implementatie daarvan. Gedurende deze veranderingen is ook de ICT organisatie aangepast op een vernieuwd sourcing model met de leveranciers. Slagvaardiger, dichter op de business en gericht op het creëren van waarde voor het bedrijf. Resultaten waren ook een verbeterde beschikbaarheid van de IT systemen en verlaging van de risico’s van verstoringen van de bedrijfsprocessen. Omdat er al jaren met dezelfde leveranciers werd gewerkt ontstonden er nieuwe mogelijkheden voor functionaliteit voor de business en optimalisaties in de kosten. Achteraf bleek de verandering van de werkplekomgeving en daarmee goed thuiswerk mogelijkheden een goed fundament op tijdens de corona crisis het bedrijf goed draaiende te houden.

Dienstverlening van Digityze: Aanbesteding ICT, Contractering, Project Management, Training, Implementatie Applicaties; Strategievorming, Security- & Risico Management.

Huurders eerst..

Een woningbouw coöperatie heeft haar huurders hoog in het vaandel. Hun woongeluk is het doel. IT is inmiddels de kern geworden van de dienstverlening aan die huurders. Deze klant wilde doorgroeien naar een slimme inzet van ICT, gericht op het bevorderen van het geluk van huurders. Digityze hielp bij het opzetten van een nieuwe werkplekomgeving, die medewerkers in staat stelt om met de juiste informatie, op het juiste moment de juiste dienstverlening te leveren. Veilig, beschikbaar en vooruitstrevend. De organisatie werd tegelijkertijd omgevormd naar een functionele omgeving gericht op huurders. Alles harde IT zaken werden uitbesteed aan een nieuwe leveranciers. Outsourcing vormt daarmee de basis voor vernieuwing en verbetering van de dienstverlening. Van planvorming tot implementatie werd Digityze gevraagd hierin te begeleiden en het gehele projectmanagement te doen.

Dienstverlening Digityze: Strategievorming voor organisatie, IT en Data, Projectmanagement, aanbesteding en contractvorming, Talent Management.

Business Development | Sales | Organisatie

Elke ondernemer en/of bestuurder streeft naar verbeteringen in de organisatie om klanten beter van dienst te zijn. In dat streven doet Digityze Consultants graag mee en zorgt voor verandering en verbetering, die bijdragen aan de organisatie. Hieronder zijn een aantal cases opgenomen die we in de loop der jaren hebben uitgevoerd. We vertellen u meer over de specifieke bedrijven en uitdagingen die we oppakten. Neem gerust contact daarover op.

Logistieke uitdaging..

Logistiek wordt steeds meer gedreven door IT en data. Ook deze dienstverlener wilde meer kunnen bouwen en vertrouwen op IT en Data. Digityze werd gevraagd om een inventarisatie te doen van de huidige IT omgeving, in relatie tot risico’s, aansluiting op de business en de IT organisatie zelf. Daarbij werd ook gekeken naar welke leveranciers zijn betrokken en hoe die als partner fungeren voor hun klant. Digityze heeft de aanbesteding begeleidt voor een nieuwe werkplek-leverancier en leiding gegeven aan het project van implementatie daarvan. Gedurende deze veranderingen is ook de ICT organisatie aangepast op een vernieuwd sourcing model met de leveranciers. Slagvaardiger, dichter op de business en gericht op het creëren van waarde voor het bedrijf. Resultaten waren ook een verbeterde beschikbaarheid van de IT systemen en verlaging van de risico’s van verstoringen van de bedrijfsprocessen. Omdat er al jaren met dezelfde leveranciers werd gewerkt ontstonden er nieuwe mogelijkheden voor functionaliteit voor de business en optimalisaties in de kosten. Achteraf bleek de verandering van de werkplekomgeving en daarmee goed thuiswerk mogelijkheden een goed fundament op tijdens de corona crisis het bedrijf goed draaiende te houden.

Dienstverlening van Digityze: Aanbesteding ICT, Contractering, Project Management, Training, Implementatie Applicaties; Strategievorming, Security- & Risico Management.

Huurders eerst..

Een woningbouw coöperatie heeft haar huurders hoog in het vaandel. Hun woongeluk is het doel. IT is inmiddels de kern geworden van de dienstverlening aan die huurders. Deze klant wilde doorgroeien naar een slimme inzet van ICT, gericht op het bevorderen van het geluk van huurders. Digityze hielp bij het opzetten van een nieuwe werkplekomgeving, die medewerkers in staat stelt om met de juiste informatie, op het juiste moment de juiste dienstverlening te leveren. Veilig, beschikbaar en vooruitstrevend. De organisatie werd tegelijkertijd omgevormd naar een functionele omgeving gericht op huurders. Alles harde IT zaken werden uitbesteed aan een nieuwe leveranciers. Outsourcing vormt daarmee de basis voor vernieuwing en verbetering van de dienstverlening. Van planvorming tot implementatie werd Digityze gevraagd hierin te begeleiden en het gehele projectmanagement te doen.

Dienstverlening Digityze: Strategievorming voor organisatie, IT en Data, Projectmanagement, aanbesteding en contractvorming, Talent Management.

Hoe schoon ineens belangrijk werd in de wereld

%d bloggers liken dit: