ontwikkelen + verbinden + realiseren

+ Organisatie, business en IT

+ Effectief verbinden

+ Leiderschap en realisatie

Projecten en Diensten van Digityze

Elke ondernemer en/of bestuurder streeft naar verbeteringen in de organisatie om klanten beter van dienst te zijn. In dat streven doet Digityze Consultants graag mee en zorgt voor verandering en verbetering. Hieronder zijn een aantal projecten opgenomen die we hebben uitgevoerd. We vertellen u graag meer over de specifieke bedrijven en uitdagingen die we oppakten. Neem gerust contact daarover op.

Een logistieke IT uitdaging

Logistiek wordt steeds meer gedreven door IT en data. Ook deze dienstverlener wilde meer kunnen bouwen en vertrouwen op IT en Data. Digityze werd gevraagd om een inventarisatie te doen van de huidige IT omgeving, in relatie tot risico’s, aansluiting op de business en de IT organisatie zelf. Daarbij werd ook gekeken naar welke leveranciers zijn betrokken en hoe die als partner fungeren voor hun klant.

Digityze heeft de aanbesteding begeleidt voor een nieuwe werkplek-leverancier en leiding gegeven aan het project van implementatie daarvan. Gedurende deze veranderingen is ook de ICT organisatie aangepast op een vernieuwd sourcing model met de leveranciers. Slagvaardiger, dichter op de business en gericht op het creëren van waarde voor het bedrijf. Resultaten waren ook een verbeterde beschikbaarheid van de IT systemen en verlaging van de risico’s van verstoringen van de bedrijfsprocessen.

Omdat er al jaren met dezelfde leveranciers werd gewerkt ontstonden er nieuwe mogelijkheden voor functionaliteit voor de business en optimalisaties in de kosten. Achteraf bleek de verandering van de werkplekomgeving en daarmee goed thuiswerk mogelijkheden een goed fundament op tijdens de corona crisis het bedrijf goed draaiende te houden.

Dienstverlening van Digityze: Aanbesteding ICT, Contractering, Project Management, Training, Implementatie Applicaties; Strategievorming, Security- & Risico Management.

Huurders op 1 met ICT

Een woningbouw coöperatie heeft haar huurders hoog in het vaandel. Hun woongeluk is het doel. IT is inmiddels de kern geworden van de dienstverlening aan die huurders. Deze klant wilde doorgroeien naar een slimme inzet van ICT, gericht op het bevorderen van het geluk van huurders. Digityze hielp bij het opzetten van een nieuwe werkplekomgeving, die medewerkers in staat stelt om met de juiste informatie, op het juiste moment de juiste dienstverlening te leveren aan huurders. Veilig, beschikbaar en vooruitstrevend.

De organisatie werd tegelijkertijd omgevormd naar een functionele omgeving gericht op huurders. Alles harde IT zaken werden uitbesteed aan een nieuwe leveranciers. Outsourcing vormt daarmee de basis voor vernieuwing en verbetering van de dienstverlening. Van planvorming tot implementatie werd Digityze gevraagd hierin te begeleiden en het gehele projectmanagement te doen.

Dienstverlening Digityze: Strategievorming voor organisatie, IT en Data, Projectmanagement, aanbesteding en contractvorming, Talent Management.

/ Business / ICT / Sales / Organisatie

Met de juiste organisatie naar de juiste business

Een bedrijf in de infrastructuursector sloeg een nieuwe route in door de manier waarop het zich organiseert en de manier waarop het zaken doet te veranderen. Een belangrijke stap was om de ​​cultuur van innovatie te creëren die zich richt op het vinden van nieuwe manieren om waarde te creëren voor klanten en belanghebbenden.

Een belangrijk aspect van deze transformatie was het ontwikkelen van een sterk bedrijfsontwikkelingsproces dat gericht is op het identificeren en ontwikkelen van nieuwe zakelijke kansen. Dit proces hield in:

  1. Het beoordelen van de markt en het identificeren van kansen voor groei en expansie
  2. Het evalueren van de interne capaciteiten en middelen van het bedrijf en het vaststellen van mogelijkheden om deze uit te breiden of te versterken
  3. Vernieuwde taakverdeling op MT niveau.
  4. Het ontwikkelen van een gedegen strategisch plan dat de belangrijkste doelstellingen en acties voor groei en expansie vastlegt
  5. Het implementeren van het plan door middel van nauwkeurige uitvoering en effectieve communicatie.

Om dit proces succesvol te maken werden de juiste talenten en middelen aangetrokken en ontwikkeld om de nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Kortom, de klant koos voor een vernieuwde route en een versterkt team en een cultuur van innovatie. De basis werd gevormd door het gericht selecteren van de juiste nieuwe zakelijke kansen.

De dienstverlening van Digityze: Strategie, Business Development, Project Management, Training.

Strategie voorop in IT en talent

Een strategisch project in de logistieke sector dat gericht was op herpositionering, bestond uit het omvormen van een traditionele speler in de sector naar een geavanceerde en slimme logistieke onderneming. Hierbij werd de volgende aanpak gevolgd:

  1. Marktanalyse: Een grondige analyse van de logistieke markt en concurrentie werd uitgevoerd om te bepalen waar de grootste kansen en bedreigingen liggen en waar de organisatie zich zou kunnen herpositioneren.
  2. Strategische doelen: Op basis van de marktanalyse werden strategische doelen geformuleerd , zoals het verbeteren van de klanttevredenheid, het verhogen van de efficiëntie en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
  3. Technologie: Een belangrijk onderdeel van de herpositionering was gericht op de implementatie van nieuwe technologieën, zoals tooling voor samenwerking , om de dienstverlening te optimaliseren en te differentiëren van concurrenten.
  4. Samenwerking: Er werd gezocht worden naar samenwerking met andere partijen in de logistieke sector, zoals leveranciers, transporteurs en technologieleveranciers, om de meest efficiënte en innovatieve logistieke oplossingen te bieden aan klanten.
  5. Mensen en cultuur: De organisatie werd gericht op het opleiden en ontwikkelen van medewerkers, zodat zij in staat zijn om te werken met de nieuwe technologieën en samen te werken met andere partijen in de sector. Tevens zou een cultuur van samenwerking, innovatie en verbetering ontwikkeld moeten worden.

Met deze aanpak vond de logistieke onderneming een nieuwe positionering als een geavanceerde en slimme speler in de logistieke sector, met een focus op klanttevredenheid, efficiëntie en innovatie.

De dienstverlening van Digityze: Strategievorming voor organisatie, Projectmanagement, Talent Management.

Enkele van onze opdrachtgevers