Slibben we dicht?

en…..wat te doen met Technologie?

Ik werd getriggerd door een interview met Frist van Bruggen van de ANWB in het AD. En laat ik hem nou net gesproken hebben op de BedrijvenSociëteit A37. Wat achtergrond info over dat dichtslibben; Nederland heeft de afgelopen 10 jaar 1 miljoen auto’s erbij gekregen, maar de overheid bezuinigd vooral op mobiliteit en bereikbaarheid. Besteedden we 10 jaar geleden nog 1,4% van ons Bruto Nationaal Product, nu nog maar 0,8%. Een daling van 4 miljard per jaar. Als we zo door gaan slibben we inderdaad dicht, ook in het Noorden. Het verbreden van wegen heeft zijn nut bewezen, kijk maar de A1 en A6, waar een veel betere afwikkeling van het verkeer is gerealiseerd.

Dus moeten we in het Noorden actie ondernemen. De komende 5 jaar wordt bijvoorbeeld de route van Emmen naar Bremen verdubbeld, de E233. Het wordt snelste verbinding tussen Rotterdam en Hamburg. Deze corridor A37-E233 is van groot belang voor de economische ontwikkeling van het Noorden. Verdubbeling van het verkeer, toename van de business, maar veiligheid en bereikbaarheid komen in het gedrang. Natuurlijk moeten we verbreden, daar kunnen Provincie, gemeenten en het Rijk hun verantwoordelijkheid pakken. Maar ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. Allereerst moeten we zorgen voor business! Een no-brainer.. Tegelijkertijd moet men ook verantwoordelijkheid pakken met slimmere oplossingen voor mobiliteit. Platformen, technologie en samenwerken! Technologie moet hier een leidende rol in krijgen. Laten we de problemen voor zijn in het Noorden, anders slibben we echt dicht! De BedrijvenSociëteit A37 is ooit ontstaan door het realiseren van een fonds met Overheid en Bedrijfsleven. Het is denk ik weer tijd om zo’n fonds te gaan realiseren. Nieuwe tijden, nieuwe kansen. Ik wil er voor gaan!

Op maandag 18 april ontvingen we op de BedrijvenSociëteit A37 Frits van Bruggen, Hoofddirecteur van de ANWB. Met 4,6 miljoen leden achter zich, een van de belangrijkste influencers van ons land! Hij sprak over mobiliteit en bereikbaarheid. het was een goed moment om hem te prikkelen en uit te dagen om ook naar het Noorden te kijken en vooral samen met ons actie te ondernemen. Zo gezegd, zo gedaan!

Het verkeer over de A37 gaat in 10 jaar verdubbelen!